Khánh Linh PFW 2019 - Chuẩn bị cho Paris Fashion Week | Packing & Fitting (1/5)

300,145 Views

Published At : Mar-13-2019

Publisher : Cô Em Trendy

Category : People & Blogs

Khánh Linh PFW 2019 - Chuẩn bị cho Paris Fashion Week | Packing & Fitting (1/5) Vì Linh quyết định đi Paris khá trễ nên những ngày trước khi bay là giai đoạn nước rút, phải chuẩn bị rất nhiều. Linh đã phải chuẩn bị những gì, hãy xem vlog của Linh để biết thêm nào! Stay in touch với Linh nhé 💋 ✅ My Blog: https://coemtrendy.com ✅ Instagram: https://instagram.com/klinhnd ✅ Facebook: https://facebook.com/linh.green.58Advertisement

You Might Also Like.